Alkalmassági tesztek

prem1

A Pre-M toborzási teszt szoftvert arra használják, hogy kiválasszák azt a jelöltet, aki a legalkalmasabb a röntgenkép-elemzői munkakörre.

A csomag 8 alapvető tesztet tartalmaz, melynek kitöltése 45 percbe telik. Ezekről automatikusan beszámoló készül, amely a jelölt képességeit értékeli.

A rendszer oktatóanyagot is tartalmaz, és használatához a jelöltnek nem kell semmilyen korábbi ismeretekkel rendelkeznie a röntgenes szűrésről.

A Pre-M-et olyan szervezetek számára dolgozták ki, amelyek biztonsági röntgengép kezelőket alkalmaz és/vagy bíz meg.

Az állomány fluktuációjának csökkentése

A Pre-M biztosítja, hogy a szervezetek már kezdetben a megfelelő személyt tudják alkalmazni azáltal, hogy azokat a jelölteket választják ki, akik rendelkeznek azon készségekkel, személyiségvonásokkal és tulajdonságokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy valakiből sikeres biztonsági röntgengép kezelő válhasson.

Ez segít abban, hogy ne menjen kárba pénz és idő nem megfelelő személyek felvételére, oktatására és tesztelésére.

Az állomány készségszintjének javítása

A Pre-M beállítható úgy, hogy figyelembe vegye a már felvett alkalmazottak pontszámait.

A szervezetek így olyan új röntgenkép-elemzőket tudnak felvenni, akik legalább ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, mint a már állományban lévők.

test1

Színazonosítás

Tesztek az esetleges színfelismerési hiányosságok kiderítésére

Miért? A röntgenkép-elemzőknek a képek elemzése során képeseknek kell lenniük megkülönböztetni a narancsszínű szerves anyagokat a kékszínű fémes anyagoktól.

A képértelmezés alapjai

Annak tesztelése, hogy a röntgenkép-elemzők képesek-e hétköznapi tárgyakat röntgenkép alapján felismerni.

Miért? A röntgenképen a röntgenkép-elemzőknek tudniuk kell tárgyakat azonosítani a formájuk és az összetevőik, illetve alkatrészeik alapján.

Veszélyes tárgyak felismerése

A jelölt tesztelése olyan szempontból, hogy az képes-e könnyen felismerhető tárgyakat beazonosítani, úgy, hogy azok tiszta, közvetlen nézetben vannak, vagy valamilyen szögből láthatók komplex, táskákról készült képeken belül.

Miért? A röntgenkép-elemzőknek képesnek kell lenniük a fegyvereket és késeket ártalmatlan tárgyaktól megkülönböztetni.

test2

Ellentmondásokra történő odafigyelés

Ez a teszt felméri az adott személy képességét arra, hogy meg tudják-e figyelni a röntgenképeken található kisebb ellentmondásokat.

Miért? A veszélyes tárgyakat általában hétköznapi, veszélyt nem jelentő tárgyakban rejtik el, így azokat igen nehéz észrevenni.

Ezek a veszélyes tárgyak csak úgy vehetők észre, hogy nem pontosan azt határozzuk meg, hogy mi a konkrét veszélyt jelentő tárgy, hanem észrevesszük, hogy valamilyen hétköznapi tárgy alakjában vagy összetevőiben kissé eltér a megszokottól.

Például ha egy laptopon szerves anyag részt és nem az eredeti helyén lévő drótot veszünk észre, az annak a jele lehet, hogy az adott tárgyban egy robbanószerkezet (IED) van elrejtve. 

Elforgatás fejben 

Ez a teszt annak felmérésére szolgál, hogy képes-e a jelölt egy formát felismerni annak fő részei alapján, úgy, hogy annak a képe különböző szögekben el van forgatva. 

Miért? Az átvilágítási művelet során a tárgyak a táskán belül nem mindig a lehető legjobb szögben állnak. A röntgenkép-elemzőknek képesnek kell lenniük bizonyos tárgyakat fejben elforgatni, hogy azokat helyesen tudják beazonosítani.

test3

Tárgyak felismerése – átfedések

Ez a teszt a gyanús/engedélyhez kötött tárgyak azonosításának képességét méri fel, amelyeket több rétegű, táskákról készült képekben található más tárgyak elhomályosítanak.

Miért? Ha a röntgenkép-elemző túl magabiztos, akkor gyors, de meggondolatlan döntéseket hozhat, ezzel súlyosan veszélyeztetve a biztonsági rendszer működését.

Másrészről ha a röntgenkép-elemző nem eléggé magabiztos a döntéseiben, úgy határozhat, hogy több táskát is átkutat, ezzel lelassítva a biztonsági ellenőrzőpont működését.

A figyelem fenntartása

A résztvevő figyelem-fenntartási képességét méri fel folyamatos teljesítményt kívánó feladat során.

Miért? Igen alacsony a valószínűsége annak, hogy a röntgenkép-elemző rejtett robbanószerkezettel (IED-vel) vagy más, magas kockázatot jelentő veszélyes tárggyal találkozik.

Ez azt jelenti, hogy a röntgenkép-elemzőnek a röntgengépen áthaladó összes táskát ugyanolyan koncentrált figyelemmel kell kísérnie. Ezt 20 percnyi átvilágítás után már igen nehéz fenntartani.

Vizuális figyelem

Ez a teszt a résztvevő arra való képességét méri fel, hogy észreveszi-e a hétköznapi tárgyakat.

Miért? Ha egy röntgenkép-elemző kevés információ alapján gyors döntéseket hoz, hibázik, és hamis riasztást ad le.

Az a röntgenkép-elemző azonban, akinek a számára túl sok időt vesz igénybe a döntéshozatal, olyannyira lelassíthatja a folyamatot, hogy az már frusztrálja az utasokat/látogatókat.

A Pre-M célja azokat a jelölteket megtalálni, akiknél a gyorsaság és az alaposság megfelelő egyensúlyban van.

Személyiség

Ezt a tesztet arra tervezték, hogy megállapítsa vajon a résztvevők személyísége megfelel-e a biztonsági röntgenszűrő munka  követelményeinek. A teszt a következő személyiségi jegyeket vizsgálja: függetlenség, megfontoltság, öntudatosság, szorgalmasság, rendszeresség, magabiztosság, bizalmatlanság, aktivitási szint, kétértelműség tolerancia.

Hogyan vásárolható meg a Pre-M?

A Pre-M licensz két részből áll:

  • Pre-M licensz

A Pre-M licenszet minden számítógépre meg kell vásárolni, amelyre azt installálni fogják. Ez azt jelenti, hogy ha két külön számítógépen szeretné használni a Pre-M-et, akkor két licenszet kell vásárolnia. A licensz nem jár le, így a megújítása miatt nem kell aggódnia.

  • Pre-M tesztek

Minden egyes Pre-M licenszhez tesztet is kell vásárolni. Ha felhasználta az összes bevezető tesztet, újabb teszteket vásárolhat tőlünk, rövid átfutási idővel.

Jóváhagyás

A Pre-M beállítható úgy, hogy figyelembe vegye a már felvett alkalmazottak pontszámait. A szervezetek így olyan új röntgenkép-elemzőket tudnak felvenni, akik legalább ugyanolyan képzettséggel rendelkeznek, mint a már állományban lévők.

Az alábbiakban részletezzük azokat a lépéseket, amelyekre a Pre-M cége normáihoz való kalibrálásához szükség van:

Első lépés:

  • A Pre-M-et kizárólag adatgyűjtés céljából installáljuk. A szervezeten belül legalább 50 munkavállalót tesztelünk minden egyes feladathoz. A csomagvizsgálók például egy feladatkört képeznek egy szervezeten belül. Így ha a cég csomagvizsgálók toborzására szeretné a rendszert használni, akkor legalább 50, jelenleg ebben a munkakörben dolgozó alkalmazottat kell tesztelni ebben a lépésben.
  • Mind az 50 résztvevő teszteredményeit a jóváhagyási kritériumokkal (Simfox eredmények) együtt e-mailben továbbítják a Renfulhoz, ahol ezeket elemzik, hogy a cégnél dolgozó alkalmazottak helyi normájához igazítsák a tesztet.

Második lépés:

  • Ez az adatelemzések lépése. Kialakítják a helyi normákat, a tesztek pontszámait összehasonlítják a kritériumok adataival. Az adatok beérkezését követő két-három héten belül a cég egyedi beszámolókat kap az első tesztalanyok eredményeinek normájáról – minden résztvevőről külön beszámoló készül.
  • szükséges megjegyezni, hogy 50 résztvevő korlátozott (nem reprezentatív) mintát jelent stabil normák kialakításához. A Renful ezért biztosítja azt az opciót az ügyfélnek, hogy további 30 résztvevőt teszteljen, és erről az adatok beérkezésétől számított 24 órán belül beszámolót kapjon.

Harmadik lépés:

  • A Pre-M-et a helyi normákkal installálják, azzal az opcióval, hogy egyedi beszámolók készüljenek. Ez a lépés a 80 teszt kitöltésétől számított 1 hónap múlva ér véget.
  • Örömmel biztosítunk rendszeres szolgáltatásokat a normák frissítése céljából (nagyobb csoportok alapján), vagy ország-független normákat (különböző országokban vagy különböző nyelveken tesztelt résztvevők) vagy életkor-független normákat (a figyelem- és éberségtesztekhez), amennyiben a megfelelő adatokat megkapjuk. A válaszadási idő 4-14 nap, az adatok mennyiségétől függően.
The name tabonespanish is already in use.