Általános feltételek

1)      Bevezetés

A felhasználási feltételek szabályozzák a weboldal használatát; a weboldalunk használatával teljes mértékben elfogadja a felhasználási feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, vagy azok bármely részével, abban az esetben nem használhatja a weboldalunkat.

Weboldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk használatával és a felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárul a cookie-k használatához a adatvédelmi politikánknak / a cookie politikánknak megfelelően.

(2)      Hitelesség

A dokumentumot az SEQ jogi minta felhasználásával hoztuk létre.

(3)      A weboldal licence

Eltérő rendelkezés hiányában a Moshe Cohen birtokolja a weboldal szellemi tulajdonjogát és az anyagokat a weboldalon. Tekintettel a lenti licencre, minden szellemi tulajdonjog fenntartva.

Megnézhet, letölthet kizárólag rögzítési (caching) célból, és kinyomtathat oldalakat a weboldalunkról saját felhasználási célból, a lent és a felhasználási feltételek egyéb helyein meghatározott korlátozások szerint.

Tilos:

(a)      újra közzétenni bármilyen a weboldalunkról származó anyagot (beleértve az ismételt közzétételt más weboldalon);

(b)      a weboldalról eladni, bérbe adni vagy anyagot átadni harmadik személynek;

(c)      a weboldal bármely anyagát nyilvános helyen bemutatni;

(d)      kereskedelmi célból előállítani, sokszorosítani, másolni vagy egyéb módon használni a weboldal bármely anyagát;

(e)      szerkeszteni vagy egyéb módon módosítani a weboldal anyagát; vagy

(f)      a weboldalról anyagot szétosztani.

(4)      Elfogadható használat

Tilos használni a weboldalt olyan módon, ami kárt okoz, vagy okozhat a weboldalon vagy gyengíti a weboldal elérhetőségét vagy hozzáférhetőségét, vagy olyan módon, ami törvénytelen, illegális, tisztességtelen vagy káros, vagy törvénytelen, illegális, tisztességtelen vagy káros céllal vagy tevékenységgel összefügg.

Tilos a weboldalt olyan anyag másolására, tárolására, szervezésére, továbbítására, küldésére, használatára, nyilvánosságra hozatalára és terjesztésére használni, amely kémprogramot, számítógépes vírust, trójai lovat, kukacot, billentyűzet leütés figyelő programot, rootkit vagy egyéb rosszindulatú számítógépes szoftvert tartalmaz (vagy oda irányít).

A kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos bármely szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenység folytatása (beleértve, korlátozás nélkül, az adat-kapirgálást, adatbányászatot, adatkinyerést és adat-betakarítást) a weboldalon, vagy a weboldallal kapcsolatban.

(5)      A felelősség korlátozása és kizárása

A felhasználási feltételek egyike sem: (a) korlátozza vagy zárja ki a mi vagy az Ön felelősségét gondatlanságból eredő halál vagy személyi sérülés esetén; (b) korlátozza vagy zárja ki a mi vagy az Ön felelősségét csalás vagy csalárd félrevezetés esetén; (c) korlátozza a mi vagy az Ön felelősségét bármely olyan módon, amit nem enged meg az alkalmazandó jogszabály; vagy (d) zárja ki a mi vagy az Ön felelősségét, amelyet nem zár ki az alkalmazandó jogszabály.

(6)      Jótállás

Ön ezúton felment minket és vállalja, hogy továbbra is felment minket bármely általunk okozott vagy elszenvedett veszteség, kár, költség, felelősség és kiadás alól (beleértve korlátozás nélkül a jogi kiadásokat és az általunk harmadik fél számára fizetett bármely összeget a kártérítési igény rendezését vagy a jogi tanácsadónk tanácsainak megvitatását), amely az Ön által megsértett jelen felhasználási feltételek valamely rendelkezéséből adódik, vagy bármely panaszból, miszerint Ön megsértette a jelen felhasználási feltételek valamelyik rendelkezését.

(7)      A felhasználási feltételek megszegése

A felhasználási feltételekből adódó egyéb jogaink megsértése nélkül, amennyiben bármely módon megsérti a jelen felhasználási feltételeket, a megsértésnek megfelelő intézkedést teszünk, beleértve a weboldalhoz való hozzáférése felfüggesztését, megtiltjuk, hogy hozzáférjen a weboldalhoz, kizárjuk az Ön IP-címét használó számítógépeket a weboldalunk hozzáféréséből, értesítjük az internet szolgáltatóját, hogy blokkolja az Ön hozzáférését a weboldalunkhoz és/vagy bírósági eljárást indítunk Ön ellen.

(8)    Változtatás

Időről-időre áttekintjük a felhasználási feltételeket. A felülvizsgált felhasználási feltételek attól a dátumtól kezdve alkalmazandók a weboldalunk használata során, amikor a felülvizsgált felhasználási feltételeket nyilvánosságra hoztuk a weboldalon.

(9)    Átruházás

Nem ruházhatjuk át, nem adhatjuk alvállalkozásba és nem kezelhetjük egyéb más módon a jelen felhasználási feltételekből adódó jogainkat és/vagy kötelezettségeinket anélkül, hogy figyelmeztetnénk Önt, vagy Ön a beleegyezését adja hozzá.

Nem ruházhatja át, nem adhatja alvállalkozásba és nem kezelheti egyéb más módon a jelen felhasználási feltételekből adódó jogait és/vagy kötelezettségeit.

(10)    Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit bármely bíróság, vagy illetékes hatóság törvénytelennek és/vagy végrehajthatatlannak tartja, az egyéb rendelkezések továbbra is érvényben maradnak. Amennyiben bármely törvénytelen és/vagy végrehajthatatlan rendelkezés törvényessé vagy végrehajthatóvá válik, azáltal ha annak részeit törlik, akkor azt a részt töröltnek tekintjük, és a rendelkezés fennmaradó része továbbra is érvényben marad.

(11)    A harmadik fél jogainak kizárása

A jelen felhasználási feltételek az Ön és a mi előnyünket szolgálja, és nem kíván bármely más harmadik felet előnyben részesíteni, vagy végrehajthatatlanná tenni bármely harmadik fél által.  A jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos jogok gyakorlásához nincs szükség harmadik félre.

(12)    A teljes megállapodás

Az 5. rész első bekezdésére tekintettel a jelen felhasználási feltételek teljes megállapodást jelentenek Ön és mi közöttünk a weboldal használatára vonatkozóan, és hatálytalanná tesz minden korábbi megállapodást a weboldalunk használatát illetően.

(13)    Jog és joghatóság

A jelen felhasználási feltételek esetén az angol jog az irányadó, és a jelen felhasználási feltételekhez kapcsolódó jogvita a nem kizárólagos Angliai és Walesi bíróság hatásköre alá tartozik.

(14)    Egyéb részletek

A weboldal tulajdonosa Moshe Cohen.

Székhelyünk: Winston House, 2 Dollis Park, London, Egyesült Királyság